Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsi

Xəbərlər
Xəbərlər

Gəncə MKS-in Uşaq şöbəsində növbəti nağıl saatı keçirilib

13.01.2018

Gəncə şəhər MKS-nin Uşaq şöbəsində 08-13 yanvar tarixində “Nağıl güşəsində” növbəti nağıl saatı keçirildi. Möcüzəli nağıllar aləminə səyahət edən uşaqlar haqqın- nahaqq üzərində qələbəsini, nağıl qəhrəmanlarının hər cür çətinliklərə sinə gərərək, sonda öz arzusuna çatmağının bir daha şahidi oldular. Tədbiri keçirtməkdə məsdədimiz uşaqlarda mütaliə vərdişlərini formalaşdırmaq, onların kitaba olan sevgisini bir daha artırmaqdır. Hər bir nağılın sonunda şagirdlərin nağılı daha dərindən dərk etməsi və yadda saxlaması üçün , buradakı qəhrəmanlar və hadisələr haqqında müzakirələr aparılır, ilk dəfə eşitdikləri sözlərin mənası onlara aydın şəkildə izah edilir.

Nağıl saatında müxtəlif yaş qruplarından olan uşaqlar iştirak etdilər. Onlara “Azərbaycan nağılları”ndan “Kiçik Şahzadə”, “Yeddi qardaşlar”, “Dəmirdiş qız”, “100 Sevimli nağıl” seriyasından isə “Sehirli sandıq”, “ Qaz otaran çoban”, “Şahın sehrli paltarları” nağılları oxundu.